Korpilahdelta kuuluu!

Yläkoulun opettajat tarttuivat ToiMeen!

Korpilahden Yhtenäiskoulun aineenopettajista kymmenen pääsi mukaan opetusministeriön rahoittamaan toiminnallisten menetelmien kehittämispäivään. ”Tavoitteenamme oli kehittää yläkoulun opetuspäivää fyysisesti aktiivisempaan suuntaan eli lisätä toiminnallisuutta. Hanke myös kartoittaa kouluissa käytettyjä toiminnallisuutta edistäviä menetelmiä. Tähän saimmekin Korpilahdelta hyvää materiaalia”, kertoo hankkeen projektityöntekijä ja Humakin kielten opettaja Hanna-Kaisa Hokkanen. ”Totta, sillä meillä on koulussa paljon ideoita ja teemme oppitunneista toiminnallisia. Riippuen tietysti aina aineesta ja tilanteesta miten toiminnallisuutta käytämme”, kertoo Juho Annala.

Ideoita ja käytäntöä

ToiMeen! -hanke ja ehkä tutumpi Liikkuva koulu -hanke ovat valtiovallan vastalääke huoleen lasten terveydestä, oppimisesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Annala opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia ja on ottanut omaan opetuspakkiinsa mukaan myös erilaiset digitaaliset sovellukset ja pelit, jotka omalta osaltaan voivat edistää toiminnallisuutta oppitunneilla. ”Tämän aamupäivän antina tuli lisää ideoita, joita päästään kokeilemaan oppilaiden kanssa”, jatkaa Annala. ”Meillä on hankkeessa huomioitu myös uuden opetussuunnitelman tavoitteet. Opiskelija nähdään aktiivisena toimijana myös opetustilanteissa. Ja oppimispaikkoja on luokkahuoneen ulkopuolellakin. Turvallisuus, niin fyysinen kuin psyykkinen ja sosiaalinen on muistettava aina”, pohtii Hokkanen ja kiittää Korpilahden koululta saatuja ideoita ja malleja, joita hankkeen piikkiin viedään eteenpäin muillekin maamme yläkouluille.

Korpilahden yhtenäiskoulun kymmenen opettajaa pääsi puoleksi päiväksi takaisin koulun penkille. Kyseessä oli opetusministeriön rahoittaman ToiMeen!-hankkeen koulutus, jossa pohdittiin ja testattiin erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Kyseessä oli siis kohtalaisen toiminnallinen aamupäivä, jossa penkit ja pulpetit oli osin siirretty syrjään.

Infoa toiminnallisuudesta

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (Activity Based Learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä. Toiminnallisissa menetelmissä tärkeitä ovat aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa. Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää.

Lisätietoja hankkeesta Humakin nettisivuilta osoitteesta http://toimeen.humak.fi/

Teksti ja kuvat: Maarit Honkonen-Seppälä

Julkaistu: 24.4.2017

Kirjoittaja työskentelee Humakin lehtorina Korpilahden kampuksella ja oli toinen ToiMeen!-hankkeen kouluttajista.

Kuuden hatun menetelmällä pohdittiin Korpilahden yhtenäiskoulun aineenopettajien mahdollisuuksia ja haasteita käyttää vielä enemmän toiminnallisia menetelmiä. Keltainen hattu toimi mahdollistajana, optimistisena kehittäjänä ja aurinkona.

Uutiset