ToiMeen!

ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on rakentanut  ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -koulutuskokonaisuuden  Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen avulla. Tältä sivustolta löydät vinkkejä ja materiaalia toiminnallisen opettamisen aloittamiseen ja kehittämiseen yksilö, aine ja koulutasolla.

Mitä ovat Toiminnalliset menetelmät?

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (Activity based learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä. Toiminnallisissa menetelmissä tärkeää on aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa. Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää.

 

Time For Action
Aika käydä ToiMeen!

logot okm, liikkuvakoulut, humak

 

 

Learning by doing
Learning by doing

Uutiset