Ohjaaminen radoilla

Koulutuksellinen toiminta lähtee aina liikkeelle tavoitteesta. Myös alaköysiratoja ohjatessa tulee muistaa miksi osallistujat suorittavat radan. Alaköysiradoilla voidaan toiminnallistaa opetusta ja saavuttaa erilaisia tavoitteita ryhmässä.

Sosiaaliset tavoitteet

Vaikka itse suoritus saattaa olla yksilön tekemistä, on ennen suoritusta käyty keskustelu tehtävän ratkaisemisesta tärkeää. Ohjaajan tulee antaa selkeä tehtävä, joka rohkaisee osallistujia keskustelemaan. Tehtävän tulee suosia ryhmän eforttia, jolloin pelkkä yksilösuoritus ei ratkaise tehtävää. Sosiaalista puolta voidaan lisätä esimerkiksi laittamalla rataa suorittavalle henkilölle sokkoliina, jolloin muut joutuvat ohjeistamaan saadakseen suorittajan radan yli.

Psyykkiset tavoitteet

Radoilla liikkuminen on jännittävää ja radat tulisikin rakentaa progressiivisesti vaikeutuviksi, siten että radan suorittaminen on mahdollista. Radoilla, joissa kaatuminen tai tippuminen voi aiheuttaa vaaraa, tulee käyttää “suojelusenkeleitä” apuna. Suojelusenkelit ovat suorittajan molemmin puolin ja he ottavat kopin henkilöstä tämän horjahtaessa. Suojelusenkeleiden käyttö lisää myös luottamusta ryhmäläisiin.

Fyysiset tavoitteet

Radat ovat toimintaa, joka vaatii uskalluksen lisäksi myös tasapainoa. Ratoja on mahdollista rakentaa sellaisiksi, jossa painotus on enemmän fyysisellä puolella.

Tiedolliset tavoitteet

Alaköysiratoihin voi liittää useita eri kouluaineita. Rata itsessään voi olla vain kokeilu, joka johdattaa esimerksi seuraaviin opetustilanteisiin

 • Matematiikka – käytetyn puun halkaisija, pinta-ala, korkeus ja tilavuus
 • Fysiikka/matematiikka – vetolujuudet, kulman mittaaminen/laskeminen
 • Biologia – maastosta löydettävät kasvit
 • Kielet – toiminta vieraalla kielellä
 • Tekninen työ – kuormaliinan käyttö ja erilaiset solmut

Alaköysiradan ohjaamisessa tulee muistaa:

“Suojelusenkelit” ovat varmistamassa rataa suorittavaa henkilöä

Ennen tuokiota

 • Ennakkoinfo osallistujille ohjelmasta ja vaatetuksesta
 • Turvallisen paikan valinta
 • Alustan siivoaminen oksista ja risuista
 • Radan rakentaminen sekä testaus
 • Kehystarinan ja ohjeistuksen valmistelu
 • Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi

Tuokion aikana

 • Selkeä ohjeistus ja maininta, että toiminta on vapaaehtoista
 • Asteittainen eteneminen toiminnassa
 • Hyvä tilannetaju ja kyky lukea ryhmää
 • Varmista, ettei toiminta syrji ketään osallistujaa
 • Muista, että samaa rataa voi käyttää useamman kerran vaikeuttamalla tehtävää

Tuokion jälkeen

 • Lyhyt reflektio, eli kokemusten purku osallistujien kanssa
 • Pura rata ja siivoa alue
 • Huolla varusteet
 • Laita varusteet kuivumaan

Yleistä

 • Ohjaajan tulee tietää ja tuntea omat rajansa ja ammattitaitonsa.
 • Kyky heittäytyä ryhmän mukaan
 • Aikataulutus
  • Suunnittele ja kokeile rata ajoissa
  • Tee myös vaihtoehtoinen suunnitelma, jos rata ei toimi ryhmälle

NAVIGOINTI SIVUILLA

VÄLINEET – kohdasta löytyy tietoa, mitä varusteita tulee hankkia ja kuinka paljon ne maksavat.

RATOJEN RAKENTAMINEN – kohdasta saat vinkit mitä tulee ottaa huomioon paikan valinnassa ja ratojen rakentamisessa

SOLMUT – kohdasta löytyy yleisimmin käytettävät solmut video ja/tai valokuva muodossa

ALAKÖYSIRADAT – kohdassa on esitettynä 19 erilaista ratavaihtoehtoa tulostettavassa PDF-muodossa

OHJAAMINEN ALAKÖYSIRADOILLA – kohdassa kerrotaan mitä ohjaajan tulee ottaa huomioon ratoja ohjatessa

 

Uutiset