Koulutuspaketti

ToiMeen!

Tämän koulutusmateriaalin tavoitteena on tarjota käytännöllisiä työkaluja toiminnallisten opetus- ja ohjausmenetelmien hyödyntämiseen koulujen arjessa. Koulutusmateriaali perustuu ToiMeen! – toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeessa (rahoitus OKM, toteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu) tunnistettuun tarpeeseen tuottaa helposti lähestyttävää ja konkreettista tukea toiminnallisten opetus- ja oppimisprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Linkki Koulutuspakettiin TÄSTÄ

Voit myös ladata koulutuspaketin osat yksittäin liitteinä.
Liite 1. TARTU TOIMEEN koulutus Powerpoint
Liite 2 TARTU TOIMEEN koulutus PDF
Liite 3. Kysymyskortit kävelypalaveriin
Liite 4. 10 Toimivaa menetelmää

Suomeksi löydät myös tietoa alaköysiratojen käyttämisestä opetusmenetelmänä.
ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ

Opiskelijat rakentamassa janaa Suomen presidenttien valtakausista.

 

 

Uutiset