ToiMeen!

ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen

ToiMeen! – toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeessa (2015–2018, rahoitus OKM, toteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu) tavoitettiin yhteensä yli 1400 suomen- ja ruotsinkielistä perusasteen opettajaa yli 50 koulussa. Hankkeessa toteutettiin työpajamuotoisia koulutuksia, joissa pureuduttiin toiminnalliseen pedagogiikkaan liittyvän osaamisen tunnistamiseen, jakamiseen ja kehittämiseen erilaisten toiminnallisten työtapojen ja menetelmien avulla.

Hankkeessa havaittiin, että vaikka toiminnallisuuteen liittyvää teoreettista ja pedagogista aineistoa on tarjolla enenevässä määrin, tarve helposti lähestyttävälle ja konkreettiselle opetus- ja oppimisprosessien suunnittelua tukevalle materiaalille on edelleen suuri. Näin ollen ToiMeen!-hankkeessa tartuttiin toimeen: Toteutettujen koulutusten pohjalta laadittiin tiivis Tartu ToiMeen! -koulutusmateriaali, joka sisältää toiminnallisuuteen valmentavia toiminnallisia harjoitteita ja tehtäviä sekä käytännöllisiä työkaluja toiminnallisten opetus- ja ohjausmenetelmien toteuttamiseen. Koulutusmateriaalia on mahdollista hyödyntää niin itsenäisesti oman työn tukena kuin yhteisesti osana erilaisia suunnittelu- ja koulutuspäiviä sekä kokouksia. Lisäksi Humakista on myös mahdollista tilata toiminnallisiin menetelmiin keskittyvää koulutusta.

Koulutuspaketin löydät Koulutuspaketti välilehdeltä.

Mitä ja miten voit opettaa luokkahuoneen ulkopuolella?

 

Uutiset