Koulutuspaketti

ToiMeen! -hanke on järjestänyt hankevuosinaan koulutuksia ja näistä koulutuksista kerätystä tiedosta on rakennettu erilaisia kokonaisuuksia yksittäisten opettajien ja koulujen käyttöön.

Tällä sivulla olevassa materiaalissa on tarjolla toiminnallisen opettamisen ja oppimisen välineitä. Toiminnalliset menetelmät perustuvat useisiin pedagogisiin lähestymistapoihin. Keskiössä on erityisesti kokemuksellinen oppiminen sekä oppijoiden itseohjautuvuutta ja osallisuutta vahvistavat näkökulmat. Aitoja ja vaihtelevia oppimisympäristöjä hyödynnetään oppijoiden aktivoimiseksi. Aktiivinen toiminta voi tukea oppimista monin tavoin: se mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen oppilaiden ja opettajien välillä, sitouttaa ryhmään, lisää luottamusta, antaa osallisuuden tunteen.

Tämän materiaalin tavoitteena on antaa välineitä toiminnallisten menetelmien käytön edistämiseen ja toiminnallisuuden lisäämiseen kouluyhteisössä. Materiaaleja voi käyttää yksittäinen opettaja itsenäisesti, osana opettajakokouksia tai koulutuskokonaisuutena esimerkiksi Veso-päivillä.

 

Opiskelijat rakentamassa janaa Suomen presidenttien valtakausista.

 

NAVIGOINTI näillä sivuilla tapahtuu linkkien kautta.

  1. 10 TOIMIVAA MENETELMÄÄ – ovat hankkeen pitämissä koulutuksissa esille nousseet ja hyväksi havaitut menetelmät toiminnallisuuden lisäämiseksi
  2. TARTU TOIMEEN! – osiosta löydät ohjeet ja materiaalit ToiMeen! koulutuksen vetämiseen koulullanne
  3. MUUT TOIMIJAT ovat koulun kanssa yhteistyössa olevia tahoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää opetuksen tukena. Muiden toimijoiden kautta saadaan vaihtelua oppimisympäristöihin.
  4. LINKIT JA VINKIT kohdasta saat lisätietoa kirjallisuudesta ja nettisivuista, joita ToiMeen! hanke on käyttänyt tukimateriaalina
  5. ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ – on opas kuinka alaköysiratoja rakennetaan ja kuinka niitä voi käyttää toiminnallisena menetelmänä

Uutiset