Utbildnigsmaterial

ToiMeen! – Funktionella metoder som hjälpmedel i ämneslärerens vardag

Projektet ToiMeen! – funktionella metoder som hjälpmedel i ämneslärarens vardag finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och förverkligas i samarbete med programmet Skolan i rörelse.

Vad menar vi med funktionella undervisningmetoder?

Funktionella metoder baserar sig på referensramen för ABL (activity based learning), där eleven ses som en aktiv deltagare i inlärningsprocessen. I funktionella metoder används många olika pedagogiska arbetssätt där teorier gällande upplevelsepedagogik och inlärningsmetoder vilka främjar delaktighet betonas. Autentiska inlärningsmiljöer vilka aktiverar eleven spelar en central roll i funktionella metoder. Genom aktivt deltagande engageras eleverna bättre i gruppen och de erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet och interaktion. Tack vare dessa faktorer blir inlärningen en positivare och mer givande process.

Utbildningmaterial finns HÄR

Bilaga 1. Toimeen utbildningens presentationsmaterial

Bilaga 2. Frågekort till promenaddiskussion

Bilaga 3. 10 fungerande metoder

Uutiset