Sukupolvi Z ja toiminnalliset menetelmät

Sukupolvi Z ja toiminnalliset menetelmät – EOE konferenssin tuliaisia Salzburgista

Liikkuva koulu -ohjelman kanssa vahvassa yhteistyössä toimiva ToiMeen!-hanke osallistui Salzburgissa pidettyyn EOE-konferenssiin 7.-11.9.2016. Vuonna 1996 perustetun EOE:n (European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning) tehtävänä on saattaa yhteen seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen opettamisen asiatuntijat niin tutkimuspuolen kuin käytännön toimijoiden osalta. Tämän järjestyksessään 15. seminaarin kantava  teema Liikkuva koulu -ohjelman ja ToiMeen!-hankkeen kannalta oli Outdoor-koulutuksen nykyhetken haasteet, mm. kuinka Outdoor-koulutus istuu formaaliin oppimiseen. Toinen mielenkiintoinen teema oli vuonna 1995–2010 syntyneiden sukupolvi Z ja toiminnallisten menetelmien sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan opetuksen tarjoaminen tälle sukupolvelle.

Simon Beames luennoi

 

Mitä sukupolvi Z pelkää?
Mitä sukupolvi Z pelkää?

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, eikä koulu nykyisessä muodossaan pysty vastaamaan koulun ulkopuolelta tuleviin haasteisiin. Seminaarin ensimmäisen päivän avainluennoitsija Simon Beames näkee luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan opetuksen merkitykselliseksi osaksi oppimista tässä monimutkaisessa ja hankalasti ennustettavassa maailmassa. Sukupolvi Z on tottunut nopeasti muuttuvaan maailmaan ja tiedon saatavuuteen. Samalla tämän sukupolven oppijat arvostavat erilaisia oppimistapoja ja ympäristöjä, sillä heillä on taitoja käyttää niitä.

Seminaaripaikalla olevalla kiipeilyseinällä käytiin läpi mm. erityisopetusta kiipeilyn avulla

Mitä johtopäätöksiä seminaarin pohjalta voidaan viedä koulumaailmaan?

Simon Beamesin mukaan vuonna 1995–2010 syntyneet haluavat opetukseen erilaisia oppimisympäristöjä ja vuorovaikutteisuutta. Aidot konkreettiset ongelmat herättävät mielenkiinnon oppimiseen, ja vapaus valita opittavat aiheet lisää motivaatiota. Mitä tämä sukupolvi tarvitsee formaalilta opetusjärjestelmältä, ovat rajat joiden sisällä toimia sekä ymmärrys siitä, kuinka hallita ja arvioida informaatiotulvaa. Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva opetus mielletään usein kuuluvaksi non-formaaliin oppimiseen, koska toimintaa on sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi hankala pilkkoa opetussuunnitelmatavoitteita vastaaviin osiin. Seminaarissa keskusteltiin siitä, ketkä formaalissa koulutuksessa käyttävät toiminnallisuutta ja luokkahuoneen ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Pitkään alalla toimineet opettajat, joilla opetussuunnitelma on syvällä selkärangassa ja joilla on uskallusta, pystyvät löytämään arvioinnin perusteet myös luokkahuoneen ulkopuolella.
ToiMeen!-hankkeen työntekijät Eeva Pekanheimo, Kim Lindblad ja Jussi Muittari esittelivät hankkeen seminaariyleisölle. Hanke herätti suurta kiinnostusta seminaariyleisössä, joka kiitteli hankkeen ideaa ja tavoitteita. Samankaltaisia hankkeita on tällä hetkellä meneillään muun muassa Irlannissa ja Sloveniassa, joissa on havaittu tarve kehittää opetusmenetelmiä toiminnallisempaan suuntaan. Vaikka tämä tarve on selkeä, kyseessä on kuitenkin pitkäaikaista kehitystyötä vaativa muutosprosessi. Seuraavana askeleena nähtiin seuranta, kuinka toiminnallisten opetusmenetelmien lisäys yläkouluissa vaikuttaa oppimistuloksiin ja koulussa viihtymiseen. Yhtä kaikki, ToiMeen!-hanke on oikeilla jäljillä ja muutosprosessi kouluilla on käynnistynyt.