På Svenska

ToiMeen! – Funktionella metoder som hjälpmedel i ämneslärerens vardag

Projektet ToiMeen! – funktionella metoder som hjälpmedel i ämneslärarens vardag finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och förverkligas i samarbete med programmet Skolan i rörelse.

Vad menar vi med funktionella undervisningmetoder?

Funktionella metoder baserar sig på referensramen för ABL (activity based learning), där eleven ses som en aktiv deltagare i inlärningsprocessen. I funktionella metoder används många olika pedagogiska arbetssätt där teorier gällande upplevelsepedagogik och inlärningsmetoder vilka främjar delaktighet betonas. Autentiska inlärningsmiljöer vilka aktiverar eleven spelar en central roll i funktionella metoder. Genom aktivt deltagande engageras eleverna bättre i gruppen och de erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet och interaktion. Tack vare dessa faktorer blir inlärningen en positivare och mer givande process

Uutiset