Koulutusta tarjolla

ToiMeen-hanke on rinnakkaishanke Liikkuva koulu ohjelmalle ja sen päätavoite on tukea ja kouluttaa yläkoulujen aineenopettajia ottamaan laajemmin käyttöön toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tavoite pohjautuu uuteen opetussuunnitelmaan ja OKM:n tavoitteeseen mahdollistaa koululaisille liikuntaa vähintään tunti jokaisen koulunpäivän aikana, liikuntatuntien lisäksi. Se on myös vastaus siihen huoleen, että meidän nuoret eivät liiku tarpeeksi. Hanke on valtakunnallinen ja toimimme kolmella kielellä, jotka ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Tässä vaiheessa hanke tarjoaa yläkouluille työpajoja, joiden kautta levitämme hyviksi havaittuja toiminnallisia opetusmenetelmiä ja myös ideoida jatkojalostettaviksi yhdessä aineenopettajien kanssa. Hankkeen puitteissa on tarjolla  kaksi erilaista työpajaa. Ensimmäisen työpajan aikana kirkastamme, mitä toiminnallisilla opetusmenetelmillä tarkoitetaan, ja kartoitetaan jo koulun käytössä olevat menetelmät. Useat opettajat  käyttävät toiminnallisia menetelmiä ja tärkeää onkin jakaa näitä hyviä käytäntöjä. Työpajan lopuksi tavoitteena on sopia siitä, että opettajakunta sitoutuisi käyttämään menetelmiä rohkeammin seuraavan puolen vuoden aikana. Tämän omatoimisen puolen vuoden jälkeen hanke tarjoaa toisen työpajan, jossa työskennellään käytännönläheisemmin kokeillen erilaisia toiminnallisia menetelmiä, suunnitellen oppitunteja. Samalla laaditaan strategiapohja koululle siitä, miten toiminnallisia menetelmiä voidaan ottaa vahvemmin käyttöön koulun arjessa.

Mikäli kunnassanne tai koulussanne on kiinnostusta hankkeemme työpajoihin, olemme valmiita tuomaan työpajamme teidän koulunne henkilökunnalle. Työpajat ovat toistaiseksi ilmaisia.

 

Kim Lindblad, Hankepäällikkö

ToiMeen -hankkeen mindmap ideatorilla Logomossa
ToiMeen -hankkeen mindmap ideatorilla Logomossa