Liikkuvakoulu seminaari Logomossa

Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima ToiMeen! -hanke osallistui Liikkuvakoulu seminaariin Turussa. Ennätysmäärä osallistujia, 450 kappeletta, oli kokoontuneena Turun Logomossa pidettyyn kaksipäiväiseen seminaariin. ToiMeen! -hanke piti ideatorilla esittelyä hankkeen pilottikoulutuksista, joita on vedetty maanlaajuisesti kevään 2016 aikana.

Ideoita osallistujilta hankeelle ja hankkeelta osallistujille

Vaikka hankkeemme esittely oli tärkeässä roolissa seminaaripäivien aikana, yksi tärkeä osa seminaaria oli myös tiedonhankinta koulujen opettajilta sekä seminaarien muista workshopeista. Seminaarissa oli lukuisia osioista, joista osallistujat pystyivät valitsemaan mielenkiintonsa kohteita. ToiMeen! hankkeen työntekijät osallistuivat mm. Matti Tampion Ulos oppimaan sekä Roope Salmisen Improvisaatio menetelmänä osioihin. Toiminnallisten osioiden lisäksi tarjonnasta löytyi tutkimuskammiota ja hankepuolen vinkkipajaa.

Roope Salminen valmentaa improvisaation käyttöön.
Roope Salminen valmentaa improvisaation käyttöön.

 

Yläasteen toiminnallisuuden lisääminen nousussa

Ala-asteen opettajat ovat olleet valtaväestöä jo vuodesta 2010 pidetyissä LiikkuvaKoulu seminaareissa. Tänä vuonna myös yläkoulun opettajat ovat uskaltauneet suuremmassa määrin mukaan, vaikka määrät luokanopettajiin verrattuna ovatkin vielä pieniä. Liikkuva Koulu on rakentanut pohjaa toiminnallisuudelle alakoulujen kautta ja nyt mukana toiminnassa on yli 1500 koulua. Toimintaa ollaan suuntaamassa voimakkaammin yläkouluihin ja tässä ToiMeen! hanke on yhtenä työkaluna. Hanke on tehnyt yläkoulujen henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia kevään 2016 aikana ja jatkaa koulutuksia lukuvuoden 2016-17 aikana. Kouluille on tehty starttipaketti, jota koulut voivat itsenäisesti kokeilla toiminnallisuuden lisäämiseksi.

 

ToiMeen -hankkeen mindmap ideatorilla Logomossa
ToiMeen -hankkeen mindmap ideatorilla Logomossa

Seminaari apuna verkostojen luomisessa

Seminaarin yksi kantavista teemoista on aina ollut – älä jää yksin ja varasta hyvät ideat. Kenenkään ei kannata tehdä työtä toiminnallisuuden edistämiseksi kouluissa yksin. Tähän teemaan myös Toimeen! -hankkeen koulutukset perustuvat. Koulutuksissa pyritään saamaan mahdollisimman laaja osallistujakunta kouluilta, jolloin opettajien lisäksi myös muu koulun henkilökunta ottaa osaa toiminnallisuuden lisäämiseen. Pahimmillaan toiminnalliset menetelmät on jätetty koululla liikunnanopettajan harteille, vaikka vastuu aktiivisesta oppimisesta on kaikilla. Verkostoja toiminnallisuuden lisäämisen voi koulun henkilökunnan lisäksi kasvattaa eri liikuntajärjestöjen, liikunta- ja nuorisotoimen sekä yksityisten firmojen kautta.

Seminaarissa osallistujina oli opettajien ja koulujen rehtoreiden lisäksi suuri joukko yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. ToiMeen! -hankkeelle tämä seminaari oli todella hyvä paikka verkostoitua. Nyt palaamme jälleen koulutuksien pariin monta kokemusta ja ajatusta rikkaampana – ideoita ollaan varastettu ja yhdessä olemme vahvempia!