ToiMeen! -hanke liikuttaa

Lisää toimintaa opetukseen

Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoima ToiMeen! -hanke liikuttaa ja lisää toimintaa opetukseen. Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on yläkoulun opetus- ja toimintakulttuurin muokkaaminen fyysisesti aktiivisempaan suuntaan.

Nuorten fyysisten aktiviteetteihin käyttämä aika on tutkimusten mukaan vähentynyt viime vuosina. Samalla tutkimukset osoittavat, että fyysinen aktiivisuus lisää myös oppimista. Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja, joiden avulla opettajat voivat käyttää toiminnallisempia opetustapoja. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä Liikkuva Koulu -ohjelman kanssa, jossa koulumaailman fyysistä aktivointia ollaan mietitty jo 2010 vuodesta lähtien. Tämän hankkeen viitekehyksessä on yläkoulut, joissa toiminnallisuudelle on iso tarve.

Lisää liikettä

Mitä ovat toiminnalliset menetelmät?

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (Activity based learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä. Toiminnallisissa menetelmissä tärkeää on aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa. Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää.

Mitä hanke tekee?

ToiMeen! -hankkeen päätavoitteena on edistää yläkoululaisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkuvuutta koulupäivien aikana toiminnallisten menetelmien avulla. Ensimmäisen hankevuoden aikana 2015, mukana oli opettajia kymmenestä koulusta, jonne tehtiin kartoituksia toiminnallisten menetelmien käytöstä. Tämän kartoituksen perusteella vuodelle 2016 suunniteltiin koulutuksia opettajille. Keväällä 2016 alkavista koulun henkilökunnalle suunnatuista toiminnallisten menetelmien pilottikoulutuksista, saadaan tietoa millainen koulutus on tarpeellista ja kuinka koulutus toimii. Ensimmäinen koulutuksen pääpaino on toiminnallisten menetelmien perusteissa ja koulun toiminnallisen opetuksen strategian luomisessa. Koulutuksien toinen vaihe yhteistyökouluille on syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, jolloin arvioidaan onnistumista ja päivitetään toiminnallisen opetuksen strategiaa kouluilla. Tavoite on, että toiminnallisuudesta tulee luonnollinen osa opetusta riippumatta opetusaineesta.

Vuoden 2017 aikana hanke tuottaa oppilaita aktivoivaa materiaalia koulujen käyttöön valtakunnallisesti. Samalla toiminnallisia menetelmiä pyritään vakiinnuttamaan osaksi aineenopettajien arkea. Materiaalia toiminnallisten menetelmien käytöstä tullaan julkaisemaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

learning by doing