TARTU TOIMEEN!

Tässä osiossa on tarjolla toiminnallisen opettamisen välineitä ja koulutusta sekä yksittäiselle opettajalle, että koko koulun yhteiseen toiminnallisuuden kehittämiseen. 

TARTU TOIMEEN koulutus Kouluttajan powerpoint, jonka kautta koulutus on helppo pitää opettajille.

TARTU TOIMEEN – kouluttajan manuaali Kouluttajan ohjeistus PDF-muodossa. Sama teksti löytyy myös Powerpointin muistiinpano-osiosta.

 

Koulutuksessa pohditaan mm. mitä toiminnalliset opetusmenetelmät ovat?

 

 

NAVIGOINTI

  1. 10 TOIMIVAA MENETELMÄÄ – ovat hankkeen pitämissä koulutuksissa esille nousseet ja hyväksi havaitut menetelmät toiminnallisuuden lisäämiseksi
  2. TARTU TOIMEEN! – osiosta löydät ohjeet ja materiaalit ToiMeen! koulutuksen vetämiseen koulullanne
  3. MUUT TOIMIJAT ovat koulun kanssa yhteistyössa olevia tahoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää opetuksen tukena. Muiden toimijoiden kautta saadaan vaihtelua oppimisympäristöihin.
  4. LINKIT JA VINKIT kohdasta saat lisätietoa kirjallisuudesta ja nettisivuista, joita ToiMeen! hanke on käyttänyt tukimateriaalina
  5. ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ – on opas kuinka alaköysiratoja rakennetaan ja kuinka niitä voi käyttää toiminnallisena menetelmänä

 

Uutiset