Muut toimijat

Toimeen! Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Eri yhteistyötahot kuten paikalliset yritykset ja järjestöt voivat tarjota loistavia mahdollisuuksia esim. opintovierailuihin ja vierailuihin omaan kouluun. Tämän kautta saadaan mahdollisuus hyödyntää autenttisia oppimisympäristöjä ja eri ulkopuolista asiantuntijuutta, joka tuo käytännön läheisyyttä ja toiminnallisuutta opetukseen. Tärkeää on pitää mielessä, että yhteistyön tulee olla antoisaa ja mielenkiintoista molemmille osapuolille.

Oletko pohtinut?

 • millaisia yrityksiä tai järjestöjä kunnallasi on, ja mitä lisäarvoa he olisivat kiinnostuneita tarjoamaan opetukseen?
 • voisitteko vierailla alueesi yrityksien tai järjestöjen tiloissa tai voisitteko kutsua heidät koululle vierailuun?
 • mitkä oppiaineet ja opetussisällöt liittyvät alueesi paikallisiin toimijoihin?

Paikalliset toimijat tukemasssa opetusta

 • Järjestöt
 • Yritykset
 • Kulttuuri- ja liikuntatoimi
 • Urheiluseura
 • Viranomaiset

Alueen vaihtoehtoiset oppimisympäristöt

 • Lähiliikuntapaikat
 • Puistoalueet
 • Nuoristotilat
 • Kirjasto
 • Museo
 • Kirkko
 • Ostoskeskus

 

Paikalliset yhteistyötahot

Järjestöt

Monesti unohdamme, että järjestöillä on paljon asiantuntemusta ja antoisaa toimintaa mihin liittyen ne voivat olla kiinnostuneita tekemään yhteistyötä koulujen kanssa. Ne voivat auttaa sinua monipuolistamaan opetusta ja viemään sen enemmän käytännön tasolle. Tämä voi tapahtua esim. vierailujen tai erilaisten teemapäivien toteutuksena. Järjestöjä, jotka voivat olla kiinnostuneita tarjoamaan asiantuntemusta opetukseen ovat mm.

 • SPR- Suomen Punainen Risti
 • Suomen partiolaiset ry (paikallinen lippukunta)
 • Suomen 4H-liitto
 • Marttaliitto
 • VPK- Vapaaehtoinen palokunta
 • Paikalliset urheilujärjestöt

Yritykset

Paikalliset yritykset ja yrittäjät voivat olla kiinnostuneita tarjoamaan omaa osaamistaan kouluille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi opintovierailujen merkeissä. Saattaa myös olla että yrityselämän edustajat voivat olla innokkaita tulemaan kouluun tapaamaan oppilaita. Tärkeää on että etukäteen käydään yhdessä läpi vierailun ja yhteistyön oppimistavoitetta. Paikallisia yrityksiä voi olla monenlaisia ja siten tuovatkin laajan osaamistarjottimen koulun käyttöön.

 • Kaupat
 • Teollisuus
 • Asiantuntija organisaatioita (tilitoimisto, asianajatoimisto ym.)
 • Palvelutarjoajia
 • Pienyrittäjät

Julkinen sektori

Viranomaiset ja muu julkisen sektorin toimijat saattavat hyvin mielellään tavata kouluryhmiä. Heiltä voi löytyä asiantuntemusta esim. terveystiedosta, ensiaputaidoista, liikennekasvatuksesta ja päihdevalistuksesta. Monet näistä tahoista tarjoavat muutenkin palveluitaan koulun oppilaille ja saattavat suhtautua erittäin myönteisesti erilaisiin yhteistyöhön joka liittyy eri oppiaineisiin. Nämä toimijat saattavat myös pystyä tarjoamaan heidän tiloja käyttöön oppimisympäristöinä.

 • Pelastuslaitos
 • Terveyskeskus
 • Poliisi
 • Nuorisopalvelut
 • Kulttuuritoimi
 • Seurakunnat
 • Kirjastot

NAVIGOINTI

 1. 10 TOIMIVAA MENETELMÄÄ – ovat hankkeen pitämissä koulutuksissa esille nousseet ja hyväksi havaitut menetelmät toiminnallisuuden lisäämiseksi
 2. TARTU TOIMEEN! – osiosta löydät ohjeet ja materiaalit ToiMeen! koulutuksen vetämiseen koulullanne
 3. MUUT TOIMIJAT ovat koulun kanssa yhteistyössa olevia tahoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää opetuksen tukena. Muiden toimijoiden kautta saadaan vaihtelua oppimisympäristöihin.
 4. LINKIT JA VINKIT kohdasta saat lisätietoa kirjallisuudesta ja nettisivuista, joita ToiMeen! hanke on käyttänyt tukimateriaalina
 5. ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ – on opas kuinka alaköysiratoja rakennetaan ja kuinka niitä voi käyttää toiminnallisena menetelmänä

Uutiset